Αυτή μεταφορά διεγράφη.

H μεταφορά έληξε την 16/05/2018