SNB: Taglio del nastro

Denna överföring har raderats.

överföring förfall den 24/10/2020