Jak mogę wysłać duże pliki?

Potrzebujesz pomocy przy wysyłaniu plików?
Instrukcja "krok po kroku" jest dostępne bezpośrednio w naszym formularz do przesyłania dokumentów klikając przycisk "Pokaż pomoc".
Wyślij pliki (YouTube) :
Generowanie łącza do udostępniania (YouTube) :

Jak wysłać pliki do kontaktów?

1. Dodaj pliki
Aby rozpocząć i dodać pliki do wysłania, należy kliknąć przycisk "Start". Możesz ponownie wybrać pliki do wysłania klikając przycisk "dodaj pliki" w naszym formularzu dostępnym na stronie głównej naszej strony. Możesz również wybrać folder do wysłania w zależności od kompatybilności Twojej przeglądarki.
2. Dodaj adresy e-mail kontaktów
Po wybraniu plików możesz dodać adresy e-mail swoich odbiorców w polu "adresy e-mail kontaktów" na kilka możliwych sposobów. Adresy e-mail dodane do transferu będą wyświetlane nad polem "Adresy e-mail kontaktów".
Wprowadź adresy e-mail swoich kontaktów. Potwierdź wpisanie adresu e-mail kontaktu, dodając "spację" na końcu lub naciskając klawisz "Enter" na klawiaturze lub klikając poza polem. Można również dodać wiele adresów e-mail jednocześnie, oddzielając je znakiem ";" "lub ",".
Możesz anulować wprowadzony wcześniej adres e-mail klikając bezpośrednio na niego.
2.1 Skorzystaj z książki adresowej
Jeśli posiadasz konto TransferNow Premium, możesz użyć książki adresowej, aby łatwo wybrać odbiorców i dodać ich do transferu plików. Możesz również użyć funkcji wyszukiwania, aby łatwo znaleźć kontakt.
Domyślnie automatycznie dodajemy adresy e-mail, na które wysyłasz pliki z książki adresowej. Funkcję tę można wyłączyć w książce adresowej w panelu użytkownika Premium.
2.2 Użyj listy kontaktów
Jeśli posiadasz konto TransferNow Premium, możesz użyć wcześniej utworzonych list kontaktów na interfejsie użytkownika Premium, aby ułatwić wysyłanie plików do tej samej listy odbiorców.
3. Dodaj swój adres e-mail
Po wpisaniu adresów e-mail odbiorców bezpośrednio w polu "adresy e-mail kontaktów" z książki adresowej lub listy kontaktów, należy podać swój adres e-mail, abyśmy mogli przesłać Ci kopię informacji o transferze plików.
4. Dodaj temat (opcjonalnie)
Możesz podać temat transferu plików, aby ułatwić Twoim kontaktom i odbiorcom jego identyfikację. Podany przez Ciebie temat zostanie użyty w temacie i treści wysyłanych do Twoich odbiorców e-maili informujących ich o tym, że pliki są dostępne również na stronie pobierania Twojego transferu. Temat zostanie również wykorzystany do utworzenia archiwum ZIP zawierającego wszystkie pliki, gdy jeden z odbiorców będzie chciał pobrać wszystkie pliki z transferu.
5. Dodaj wiadomość (opcjonalnie)
Możesz dodać wiadomość dla swoich odbiorców. Wiadomość ta zostanie wyświetlona w treści wiadomości e-mail, które wysyłamy do Twoich odbiorców informując ich, że pliki są dostępne do pobrania.
6. Dodaj hasło (opcjonalnie)
Możesz zabezpieczyć dostęp do transferu plików poprzez dodanie hasła klikając "dodaj hasło". Wprowadź hasło, potwierdź hasło i zatwierdź klikając "zapisz". Tylko Ty znasz hasło związane z transferem plików. Nie wysyłamy tego hasła do Twoich odbiorców. To ty musisz przekazać hasło, aby udostępnić swoim kontaktom i odbiorcom dostęp do plików transferu.
7. Odrocz wysłanie plików (opcjonalnie)
Możesz odroczyć wysyłanie plików klikając "Dostosuj czas przesyłania". Aby to zrobić, wystarczy przesunąć kursor(y) na dostępny pasek daty. Pierwszy kursor odpowiada dacie wysłania, którą można odroczyć (domyślna data natychmiastowego wysłania). Drugi kursor odpowiada dacie wygaśnięcia ważności transferu pliku.
8. Wybierz czas trwania transferu (opcjonalnie)
Możesz wybrać datę wygaśnięcia transferu pliku klikając "Dostosuj czas przesłania". Aby to zrobić, wystarczy przesunąć kursor(y) na dostępny pasek daty. Pierwszy kursor odpowiada dacie wysłania, którą można odroczyć (domyślna data natychmiastowego wysłania). Drugi kursor odpowiada dacie wygaśnięcia ważności transferu pliku.
9. Potwierdź wysyłanie plików
Po wybraniu plików, dodaniu odbiorców i wpisaniu adresu e-mail możesz potwierdzić wysyłanie transferu plików klikając "Potwierdź".
Aby zaoszczędzić czas, nie musisz czekać na koniec ładowania plików, aby potwierdzić transfer plików. Po wysłaniu plików otrzymasz podsumowującą wiadomość e-mail zawierającą informacje o transferze plików.

Jak wygenerować i otrzymać link do udostępniania?

1. Dodaj pliki
Aby rozpocząć i dodać pliki do wysłania, należy kliknąć przycisk "Start". Możesz ponownie wybrać pliki do wysłania klikając przycisk "dodaj pliki" w naszym formularzu dostępnym na stronie głównej naszej strony. Możesz również wybrać folder do wysłania w zależności od kompatybilności Twojej przeglądarki.
2. Dodaj nazwę transferu (opcjonalnie)
Możesz podać nazwę transferu plików, aby ułatwić jego identyfikację. Podana nazwa transferu plików zostanie użyta na stronie pobierania transferu plików. Podana nazwa transferu zostanie również użyta do utworzenia archiwum ZIP zawierającego wszystkie pliki, gdy jeden z użytkowników będzie chciał pobrać wszystkie pliki transferu.
3. Dostosuj link transferu (opcjonalnie)
Możesz dostosować link transferu plików, aby ułatwić jego identyfikację przy jego udostępnianiu.
4. Dodaj swój adres e-mail
Podaj Twój adres e-mail w celu otrzymania kopii danych dotyczących twojego transferu plików.
5. Dodaj hasło (opcjonalnie)
Możesz zabezpieczyć dostęp do transferu plików poprzez dodanie hasła klikając "dodaj hasło". Wprowadź hasło, potwierdź hasło i zatwierdź klikając "zapisz". Tylko Ty znasz hasło związane z transferem plików. To ty musisz przekazać hasło swoim kontaktom i odbiorcom, aby udostępnić im pliki transferu.
6. Odrocz wysłanie plików (opcjonalnie)
Możesz odroczyć wysyłanie plików klikając "Dostosuj czas przesyłania". Aby to zrobić, wystarczy przesunąć kursor(y) na dostępny pasek daty. Pierwszy kursor odpowiada dacie wysłania, którą można odroczyć (domyślna data natychmiastowego wysłania). Drugi kursor odpowiada dacie wygaśnięcia ważności transferu pliku.
7. Wybierz czas trwania transferu (opcjonalnie)
Możesz wybrać datę wygaśnięcia transferu pliku klikając "Dostosuj czas przesłania". Aby to zrobić, wystarczy przesunąć kursor(y) na dostępny pasek daty. Pierwszy kursor odpowiada dacie wysłania, którą można odroczyć (domyślna data natychmiastowego wysłania). Drugi kursor odpowiada dacie wygaśnięcia ważności transferu pliku.
8. Potwierdź wysyłanie plików
Po wybraniu plików, dodaniu odbiorców i wpisaniu adresu e-mail możesz potwierdzić wysyłanie transferu plików klikając "Potwierdź".
Aby zaoszczędzić czas, nie musisz czekać na koniec ładowania plików, aby potwierdzić transfer plików. Po wysłaniu plików otrzymasz podsumowującą wiadomość e-mail zawierającą informacje o transferze plików.
F.A.Q. i Wsparcie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Zajrzyj do naszej sekcji F.A.Q.

Masz pytanie dotyczące TransferNow?

Skontaktuj się z nami