Nasze ogólne warunki użytkowania i sprzedaży są dostępne do pobrania poniżej w języku francuskim i angielskim w formacie PDF.

Jeśli nie możesz wyświetlić pliku PDF, pobierz darmowy Adobe Acrobat Reader.

Nasze ogólne warunki użytkowania i sprzedaży zostały utworzone w dniu 24/05/2018.

Anulują one i zastępują wszystkie poprzednie warunki.


Nasz dokument zgodności z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych można pobrać w formacie PDF w języku francuskim i angielskim.

Nasz dokument dotyczący zgodności z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych został sporządzony w dniu 24/05/2018.