Du kan ladda ner våra användarvillkor och säljvillkor här under på franska eller engelska i PDF-format.

Om du inte kan se filen i PDF-format, ladda ner Adobe Acrobat Reader gratis.

Våra allmänna villkor för användning och försäljning uppdaterades den 14/06/2020.

De avbryter och ersätter alla tidigare bestämmelser.


Vårt compliance dokument för den allmänna regleringen om skydd av uppgifter finns att ladda ner här under på franska och engelska i PDF-format.

Vårt efterlevnadsdokument avseende de allmänna dataskyddsbestämmelserna uppdaterades den 14/06/2020.