Du kan ladda ner våra användarvillkor och säljvillkor här under på franska eller engelska i PDF-format.

Om du inte lyckas se filen i PDF-format, ladda ner den gratis Adobe Acrobat Reader.

Våra användarvillkor och säljvillkor fastställdes den 24/05/2018.

De avbryter och ersätter alla tidigare bestämmelser.


Vårt compliance dokument för den allmänna regleringen om skydd av uppgifter finns att ladda ner här under på franska och engelska i PDF-format.

Vårt överensstämmelse dokument för den allmänna regleringen om skydd har upprättats den 24/05/2018.