Нашите общи условия за ползване и продажба ca достъпни по-долу на френски и английски език в PDF формат.

Ако не можете да прегледате файла във формат PDF, изтеглете безплатно Adobe Acrobat Reader.

Нашите общи условия за ползване и продажба са изготвени на 24/05/2018.

Те отменят и заменят предходнатa разпоредба.


Нашият документ за общия регламент относно защитата на лични данни е достъпен по-долу на френски и английски език в PDF формат.

Нашият документ за общия регламент относно защита на данните е изготвен на 24/05/2018.