Нашите общи условия за ползване и продажба ca достъпни по-долу на френски и английски език в PDF формат.

Ако не можете да видите файла във формат PDF, изтеглете безплатно Adobe Acrobat Reader.

Нашите общи условия за ползване и продажба са актуализирани на 14/06/2020.

Те отменят и заменят предходнатa разпоредба.


Нашият документ за общия регламент относно защитата на лични данни е достъпен по-долу на френски и английски език в PDF формат.

Нашият документ за общия регламент относно защита на данните беше актуализиран на 14/06/2020.