Οι γενικοί όροι χρήσης και πώλησής μας είναι διαθέσιμοι για λήψη παρακάτω στα γαλλικά και στα αγγλικά σε μορφή PDF.

Αν δεν κατορθώσετε να δείτε το αρχείο σε μορφή PDF, μεταφορτώστε δωρεάν το Adobe Acrobat Reader.

Oι γενικοί όροι χρήσης και πώλησης επικαιροποιήθηκαν την 14/06/2020.

Ακυρώνουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη διάταξη.


Το έγγραφο συμβατότητάς μας σχετικά με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο για λήψη παρακάτω στα γαλλικά και στα αγγλικά σε μορφή PDF.

Το έγγραφο συμμόρφωσης σχετικό με το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων επικαιροποιήθηκε την 14/06/2020.