TransferNow
Överför dina filer kostnadsfritt
TransferNow är ett kostnadsfritt och enkelt sätt att dela dina data säkert
Släpp dina filer här
Lägg till dina filer eller mappar genom att droppa dem i det här fönstret 😉
Klicka eller dra- och - släpp dina filer här

Pålitlig, enkel och snabb – säker filöverföring med TransferNow

Upptäck TransferNows avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda dina stora filer och dokument - SMS eller applikationsautentisering, TLS-kryptering av kommunikation under överföring och AES-kryptering av lagrade filer (SSE-C), regelbundna säkerhetsrevisioner och penetrationstest, överföringar skyddade med slösenord. Dina filer förblir säkra, utan undantag.

Säker Filöverföring

Säkerhet är naturligt integrerad i alla våra verktyg

Oavsett om du skickar eller tar emot stora filer, är alla våra funktioner utformade för att ge maximal säkerhet och sekretess. Din säkerhet och sinnesfrid är vårt ansvar och högsta prioritet – genom en arkitektur som är utformad för att skydda din personuppgifter och dina filer under alla omständigheter.

Tvåfaktorsautentisering

Förstärk säkerheten för ditt TransferNow konto tack vare dubbel autentisering via SMS eller via applikation med Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator.

Datakryptering

Din data har tillgång till kryptering under överföring (SSL/TLS) såväl som under lagring (AES 256 bits), i de allra säkraste datacentralen.

Rigorösa säkerhetstester

Från identifiering av sårbarheter till regelbundna penetrationstestning (pentesting), minimeras varje risk effektivt på daglig basis tack vare vårt proaktiva tillvägagångssätt.

Integritet genom design

Sekretess är en prioritet inbyggd i designen av vår filöverföringslösning.

Vårt tillvägagångssätt säkerställer att din integritet är kärnan i vår tjänst, med avancerade skyddsåtgärder utformade att säkra din data från första klicket.

Lösenordsskydd

Lösenordsskyddad nedladdningsåtkomst till dina filöverföringar för att öka kontrollen och åtkomsten till dina konfidentiella dokument.

Vi erbjuder en överföringsmall för att förkonfigurera alla dina eller dina användares försändelser. Stärk säkerheten för dina utbyten och öka produktiviteten.

Kryptera dina filer på serversidan med SSE-C

Kryptera filer som lagras på våra servrar med din egen lösenordsfras. Inte ens vi, som plattformsadministratörer på TransferNow kan se dina filer.

Vi lagrar inte din krypteringsnyckel och om den försvinner är filerna tekniskt sett omöjliga att återställa.

Anti-viruskontroll och säkerhetsanalys

När du skickar eller tar emot filer med TransferNow utför vi olika säkerhetsanalyser med hjälp av våra kraftfulla algoritmer.

Vi genomför även en analys med en anti-viruslösning för att upptäcka och radera skadliga filer och på så sätt förhindra att de förökar sig och sprids.

Överföringar som har löpt ut? Filer raderades permanent!

När du frivilligt tar bort en filöverföring eller en dokumentöverföring som har löpt ut, tar vi permanent bort filerna från vår säkra molninfrastruktur. Filerna kan tekniskt inte återställas på grund av transparens-, säkerhets- och sekretesskäl gentemot våra användare.

Vi utövar inte dold fillagring – om du väljer att ta bort en filöverföring eller när en överföring har löpt ut, raderas dessa permanent.

Utforska våra grundläggande principer för att skicka och ta emot filer tryggt och säkert

Upptäck och jämför våra erbjudanden, testa vår lösning i 7 dagar
TransferNow för att skicka eller ta emot filer säkert